Projectomschrijving

Ketenzorg voor mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie, de duurste aandoening binnen de gezondheidszorg, zal de komende twintig jaar verdubbelen. Mogelijkheden om het welzijn en de kwaliteit van leven van deze mensen en hun mantelzorgers te verbeteren, worden onvoldoende benut. Ook worden zorg en ondersteuning nog vaak los van elkaar aangeboden.

Doel
Het project werkt aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze is afgestemd op hun behoeftes, is in samenhang en komt op het juiste moment.

Werkwijze
De onderzoekers vergelijken de effecten van de ketenzorg met de gebruikelijke zorg. Ze brengen in kaart welke factoren de zorg verbeteren en welke de zorg juist belemmeren. Ook ontwikkelen ze een digitaal ketenzorgdossier dementie en is er in de aanpak aandacht voor oudere migranten.

Doelgroep
Ouderen met dementie en hun mantelzorgers, zorgverleners uit de eerste lijn en andere betrokken professionals.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website