Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit voorstel werken we uit hoe we komen tot een kennisbundel over Risicosignalering. De uitvoering van dit voorstel vindt plaats in nauwe samenwerking met de werkplaats ‘Risicosignalering’. Op deze manier werken we efficiënt aan het breed implementeren van de beschikbare kennis over dit thema, zowel in het onderwijs als in de zorgpraktijk.

 

De opbrengst van dit project is een handzame kennisbundel voor docenten van ROC’s en praktijkopleiders over de risicosignalering in de langdurende zorg. Deze kennisbundel biedt hen actuele en relevante kennis over dit thema, zodat docenten de MBO-studenten goed kunnen toerusten voor de toekomstige praktijk.

 

Hierbij besteden we aandacht aan:

-Signalering van diverse gezondheidsrisico’s.

-Werken aan risicobewustzijn van (toekomstig) zorgmedewerkers, zodat checklijsten niet leidend worden.

-Bespreken van risico’s met de cliënt en zijn naasten in relatie tot de eigen regie.

-Afwegen van risico’s ten opzichte van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de cliënt.

-Werken aan kwaliteitsverbetering op teamniveau, denk hierbij aan registratie en vormen van melden en terugkoppeling hiervan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website