Projectomschrijving

Ondersteuning voor meer kwaliteit van leven

Met goede ondersteuning kunnen kwetsbare ouderen langer zelfstandig blijven, een hoge kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte deelnemen aan de samenleving. Het is echter onduidelijk hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van aanbod op het gebied van zorg, welzijn, wonen en preventie dat qua inhoud, omvang en financiering is afgestemd op de capaciteiten en behoeften van kwetsbare ouderen. Hiervoor wordt het Chronic Care Model toegepast. Kenmerkend van dit model is dat zorgactiviteiten zich niet richten op de overname van zorg, maar op ondersteuning zodat ouderen zo veel mogelijk in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Werkwijze
Er worden drie verschillende experimenten gedaan. De onderwerpen:
1. zelfmanagement;
2. tele-technologie;
3. een samenhangend aanbod van maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen. 

Doelgroep
75-plussers in een kwetsbare positie, zowel thuis als tijdelijk in een verpleeg- of ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website