Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ZOWEL NN netwerk voor Zorg en Welzijn van kwetsbare ouderen in en om Nijmegen heeft in 2012 een borgingstraject doorlopen, waarbij aanpassingen in visie, beleidslijnen, structuur van het netwerk en voorwaarden voor deelname bestuurlijk zijn besproken en vastgelegd. Deze herijking was geheel gericht op de missie van de nieuwe fase: het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe innovaties en het implementeren van, met behulp van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), reeds succesvol ontwikkelde instrumenten.

Om deze nieuwe fase te markeren en verbreding van het netwerk te vergemakkelijken is als nieuwe naam "100" geïntroduceerd. De nieuwe naam verwijst niet alleen naar een nastrevenswaardige leeftijd, maar geeft ook de vitaliteit en innovatiedrang van de ouderen weer, met de innovatie van een nummer als naam. Daarnaast is de naam vanuit inbreng van ouderen gekozen, zodat het de ouderen beter kan enthousiasmeren en kwetsbare ouderen de netwerknaam beter kunnen onthouden en verspreiden. De ondertitel "Uw welzijns- en zorgnetwerk", geeft (door het ontbreken van een regio aanduiding) ook de verbreding van de ambitie tot buiten Nijmegen aan.

 

NIEUWE FASE

In de nieuwe fase van het netwerk is het UMC St Radboud nog wel de gastheer en penvoerder, maar levert het niet meer de voorzitter. Deze rol gaat over naar de grootste andere zorgaanbieder in de regio: de thuiszorgorganisatie ZZG zorggroep. Hiermee wordt aangegeven dat het zwaartepunt niet meer op innovatie en wetenschappelijke evaluatie, maar op ontwikkeling en verspreiding ligt.

 

IMPLEMENTATIE

Voor dit project willen wij vier eigen netwerk-instrumenten uit het NPO en één instrument uit een ander NPO netwerk implementeren. De instrumenten zijn gekozen in een zorgvuldig selectieproces, waarbij implementatiecriteria en de weging van het doelgroeppanel van ouderen het belangrijkst zijn geweest.

De vijf deelprojecten stimuleren implementatie van:

 

1. Het EASYCARE-WELZIJN instrument bij minimaal 50% van de ouderen die worden gezien door minimaal twee nieuw opgezette sociale wijkteams in Nijmegen en minimaal twee andere gemeenten.

Dit instrument wordt verder door het Maastrichtse netwerk geimplementeerd in hun 6e ronde project.

 

2. Screening op kwetsbaarheid met het tweetraps EASYCare-TOS instrument, aansluiting op het ZORG en Welzijns Informatieportaal (ZWIP) en invoering van het integrale Zorg- en Welzijnsplan in minimaal 10 huisartspraktijken en bij in totaal minimaal 250 ouderen.

 

3. ZWIP-BIJ DEMENTIE als continue begeleiding van patiënten met een dementie en hun mantelzorgers, als instrument van en voor zorgtrajectbegeleiding, waarbij tenminste 5 Zorgtrajectbegeleiders actief gebruik maken van ZWIP bij minimaal 20 ouderen met een dementie die zij in zorg hebben.

 

4. De TRANSMURALE ZORGBRUG van kwetsbare ouderen bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis van kwetsbare ouderen, zoals ontwikkeld door het netwerk rond het AMC. Deze werkwijze wordt geïmplementeerd in minimaal 2 afdelingen van het UMC St Radboud, samen met de ZWIP-begeleiding van de periode direct na ontslag.

 

5. De activering van kwetsbare ouderen met behulp van GIDS-VRIJWILLIGERS (volgens het GIDS interventie-protocol) in minimaal twee andere ziekenhuizen buiten het Radboud ziekenhuis en het blijvend implementeren van deze interventie in het UMC St Radboud, steeds op minimaal 5 afdelingen per ziekenhuis.

 

 

BORGING

Het belang van de netwerkpartijen bij de borging wordt onderstreept doordat deze partijen betrokken bij de implementatie (gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders) zelf de deelprojectleiders aanleveren en ook voor 40% van de financiering zorg dragen. Door zo efficiënt mogelijk te werken wordt een belangrijke stap gemaakt naar duurzame implementatie.

Aan het einde van deze implementatiefase wordt een werkconferentie belegd, waarbij de resultaten en ervaringen uit dit implementatieproject worden gepresenteerd en het materiaal ter beschikking wordt gesteld voor verdere implementatie in weer andere teams en instellingen in en buiten het 100-netwerk.

 

 

De aanvraag bestaat verder uit:

Bijlage A: Voorwaarden verspreiding en toepassing

Bijlage B: Voorwaarden voor selectie van te implementeren instrumenten/diensten

Bijlage C: Implementatie deelprojecten

 

en de ondersteunende bijlages 1 t/m 6

1. Activiteitenplan 2012

2. Huishoudelijk Reglement concept

3. Criteria voor selectie deelprojecten

4. Project begroting ZonMw incl. deelprojectbegrotingen

5. Verklaring cofinanciering Wethouder Gemeente Nijmegen

6. Verklaring cofinanciering Voorzitter RvB Bestuur ZZG zorggroep

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website