Projectomschrijving

Het ZOWEL NN netwerk (thans: "100 Ons zorg en welzijnsnetwerk") heeft in 2012 een borgingstraject  doorlopen, De missie van de nieuwe fase is: het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe innovaties en het implementeren van, met behulp van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), reeds succesvol ontwikkelde onderdelen. De nieuwe naam "100"geeft de innovatiedrang van de ouderen weer, met de innovatie van een nummer als naam, en de ambitie om 100-ideeën te gaan onderzoeken.

De uitdaging van de komende periode is het borgen van de goede dingen die het zorginnovatie netwerk heeft gedaan. Daartoe zijn vijfprojecten geselecteerd: -EASYcare-TOS in het welzijn van de wijk brengen (sociale wijkteam); -verspreiding van ZWIP naar andere ziekenhuizen; -een transmurale zorgbrug maken met wijkverpleegkundigen; -ZWIP geschikt maken voor dementie; -vrijwilligers in de ziekenhuiszorg implementeren.

De ambitie voor 2013 wordt de verworvenheden van "100" voor zoveel mogelijk ouderen beschikbaar te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website