Projectomschrijving

Actuele kennis over dementie in onderwijs en bijscholing

De laatste jaren zijn verschillende richtlijnen voor verzorgenden ontwikkeld op het gebied van dementiezorg. Verzorgenden niveau 2-4 krijgen deze kennis in hun opleidingen nog niet standaard aangeboden. Zij krijgen echter wel regelmatig te maken met cliënten met dementie en dat neemt de komende jaren alleen maar toe.

Doel
De betrokken partijen ontwikkelen zes lespakketten over dementiezorg. De pakketten bestaan bijvoorbeeld uit theorie, praktische training, filmmateriaal en handige instrumenten. Het gratis lesmateriaal is bruikbaar voor ROC’s en tijdens bij- en nascholing.

Werkwijze
Een werkgroep gaat de lespakketten ontwikkelen op basis van kennis die er al is. Met behulp van de kwalificatieprofielen van Calibris stellen zij vast welke beroepscompetenties nodig zijn. Na een proefinvoering evalueren zij de bruikbaarheid van het materiaal en de verandering in het competentieniveau van de studenten en deelnemers die de lessen en cursus volgen.

Doelgroep
Studenten en verzorgenden niveau 2-4.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website