Projectomschrijving

Eenduidig meetinstrument

Om vast te stellen of een project van het Nationaal Programma Ouderenzorg leidt tot verbetering van de zorg is een goed meetinstrument noodzakelijk. Een instrument dat rekening houdt met alle aspecten van een oudere, van lichamelijke tot psychische. Daarvoor worden nu nog verschillende instrumenten gebruikt terwijl een psychisch probleem bijvoorbeeld ook lichamelijke gevolgen kan hebben.

Doel

Het doel van het project is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg. De onderzoekers baseren dit instrument op wat ouderen, mantelzorgers en professionals relevant vinden.

Werkwijze

De onderzoekers schrijven 250 persoonsomschrijvingen. Daarin is aandacht voor gezondheid, lichamelijk functioneren, cognitief functioneren, sociaal functioneren en psychisch welzijn. Vervolgens worden ouderen, mantelzorgers en professionals gevraagd hun mening over de situaties te geven. Wat vinden zij relevante individuele aspecten en welke combinaties van aspecten zijn belangrijk? Dat wordt meegenomen in het meetinstrument.

Doelgroep

Ouderen, mantelzorgers en geriatrische professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website