Projectomschrijving

Langer zelfredzaam dankzij techniek

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Op het platteland, waar veel voorzieningen verdwijnen, wordt dat steeds moeilijker. Drie dorpen in Groningen ontwikkelden daarom een ICT-voorziening in het dorpshuis: de Verzoamelstee. De Verzoamelstee maakt het mogelijk om contact te leggen met de gemeente en aanbieders van welzijn en zorg.

Doel
Het doel is de Verzoamelstee, zonder subsidies, te integreren in het voorzieningenaanbod voor ouderen. Als de invoering succesvol is, kan het concept worden uitgerold over andere dorpen en gebieden waar sprake is van dezelfde problematiek.

Werkwijze
Het project bestaat uit vier fasen. In de eerste fase definiëren de onderzoekers met de ouderen welke diensten wenselijk zijn. In de tweede fase worden voorzieningen geïnstalleerd, diensten aangeboden en in gebruik genomen. In de derde fase breiden de onderzoekers de diensten uit. In de vierde fase vinden evaluaties en een kosteneffectiviteitanalyse plaats.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen in landelijke gebieden.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website