Projectomschrijving

- English summary below -

Een groot deel van de zorg voor patiënten en ouderen wordt geboden door familie en vrienden (mantelzorg). Het geven van mantelzorg kan gevolgen hebben op het leven van de mantelzorgers, hun gezondheid en hun welzijn. Naar verwachting zal de vraag naar mantelzorg toenemen als gevolg van de vergrijzing en bezuinigingen. Daarom zal het steeds belangrijker worden dat de effecten van interventies voor patiënten of ouderen op hun mantelzorgers worden meegenomen bij het maken van gezondheidszorg beleid. Ook economische evaluaties van deze interventies zijn essentieel. Op dit moment wordt de (over)belasting van mantelzorgers niet meegenomen bij het meten van kosten effectiviteit van klinisch onderzoek.

Doel

Deze studie ontwikkelt een algoritme (formule) voor het inschatten van de tijd die de mantelzorger kwijt is aan de zorg. Dit algoritme wordt bepaald aan de hand van de EQ-5D scores. De EQ-5D is een gestandaardiseerd instrument waarmee op verschillende gezondheidsaspecten een score wordt gegeven.

English summary

A considerable proportion of the care for patients and elderly is provided by family and friends. Providing informal care can have substantial effects on peoples’ lives, their health, and their well-being. Because the demand for informal care is expected to increase as a consequence of the ageing of populations and rising pressure on health care budgets, it is increasingly important that the effects of interventions for patients or elderly on their informal caregivers are considered in health policy making. And therefore it is also important in (economic) evaluations of such interventions. However, clinical trials rarely assess these effects and thus no information on caregiver burden is available when the cost-effectiveness of a treatment is evaluated. 

Goal

This study develops an algorithm for estimating caregiver time using information that is typically available in clinical trials, namely the EQ-5D scores of patients.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website