Projectomschrijving

Kleinschalig wonen in de opleiding

Werken in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie is anders dan op grootschalige zorgafdelingen. De meeste medewerkers die deze omslag maken, vinden dat best lastig. Dit wordt makkelijker als in het onderwijs aandacht wordt besteed aan het werken binnen kleinschalige woonvoorzieningen.

Doel
Het doel is van dit project is om de kennis over wonen en werken binnen kleinschalige woonvormen te verwerken in onderwijsmaterialen voor het beroepsonderwijs. Dit project is onderdeel van een langer lopend samenwerkingsproject ‘Kleinschalig wonen voor mensen met dementie’.

Werkwijze
Deelnemende ROC’s en het werkveld ontwikkelen samen een basismodule, die studenten als proef krijgen aangeboden. Docenten krijgen door een stageprogramma in het werkveld extra praktijkkennis. Vervolgens laat een pilot van 26 stagiairs zien in hoeverre verdiepende terugkomdagen een positieve invloed hebben. De werkbegeleiders die stagiairs ondersteunen, krijgen een training in coachend begeleiden.

Doelgroep
Studenten niveau 3 opleiding VZ en MZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website