Projectomschrijving

In Rotterdam voelen veel ouderen zich eenzaam. Zij ervaren een minder goede (psychische) gezondheid en hebben een verhoogde kans op depressie en angststoornissen. Dit betreft vooral (allochtone) ouderen met een lage Sociaal Economische Status in de oude wijken. De cursus Grip&Glans kan de aanpak van eenzaamheid in Rotterdam versterken, maar kan niet zonder meer in Rotterdam worden ingezet. Daarom onderzoeken Context, Avant sanare en gemeente Rotterdam in samenwerking met Viven en UMCG hoe Grip&Glans kan worden aangepast aan de Rotterdamse situatie.

Doelgroep

Ouderen met lage Sociaal Economische Status

Doel

Grip&Glans aanpassen aan de Rotterdamse situatie met behoud van kwaliteit en maximale kans op borging

Opbrengst

Een aan de Rotterdamse situatie aangepaste cursus Grip&Glans

Werkwijze

In uitvoering en borging wordt samengewerkt met lokale organisaties (welzijnsaanbieders, Zichtbare Schakels (wijkverpleegkundigen), V&V organisaties etc). Autochtone ouderen worden via doelgroepparticipatie betrokken. Voor de allochtone ouderen zetten we in op een cultuursensitieve doorontwikkeling van de cursus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website