Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het Nationaal Programma Ouderzorg is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met de veranderende zorg voor kwetsbare ouderen. Een van de voorbeelden uit Noord Nederland is het zorgmodel SamenOud.

Tevens vanuit de veranderende zorg voor kwetsbare ouderen is de inhoud en de vorm van het onderwijs sterk in ontwikkeling. Gilde leren in de wijk is een vernieuwende werkwijze die wordt toegepast binnen de zorginstellingen de Hoven en Zorggroep Meander.

Dit project zorgt voor de verbinding van deze vernieuwingen zo dicht mogelijk bij de doelgroep, in de wijk en samen met de wijk.

 

Ons huidige zorgaanbod en onderwijs in de zorg is vooral gericht op het ondersteunen en beperken van negatief welbevinden. We willen de focus verplaatsen naar optimale interactie tussen mensen en daarmee een positief welbevinden bereiken.

Ervaringen van het zorgmodel SamenOud zijn te koppelen aan het Gilde leren en de nieuw in te richten wijkleerbedrijven om zodoende een impuls te geven aan een lerende samenleving die weet te reageren op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg en in de wijk.

 

Deze nieuwe visie op Zorg heeft consequenties voor de inrichting van de zorg en de opleidingen van (toekomstige) beroepsprofessionals in Zorg & Welzijn.

Er is sprake van een wijkgerichte aanpak waarbij de scheiding tussen formele en informele zorg kleiner wordt en de rol van Wijkverpleegkundigen en zorgkundigen ( nieuwe term voor Verzorgende) met een integrale aanpak groter.

Ook dit vraagt een andere invulling van Zorg & Onderwijs.

Dit project richt zich op vijf doelgroepen: 1 Wijkleerbedrijf voor studenten niv 1 Entreeopleiding Zorg & Dienstverlening, 2 Gildes voor niv 2 helpende Zorg & Welzijn, 3 Gildes voor niveau 3 Verzorgende IG, 4 Mantelzorgers en vrijwilligers en 5 medewerkers van de instellingen de Hoven en Zorggroep Meander.

 

Deze wijkgerichte aanpak geeft een basis voor vernieuwing van de zorg, vernieuwing van het onderwijs en het betrekken van de wijk en de buurt.

Er worden lesmodules ontwikkeld, beschreven, uitgevoerd, geevalueerd en gedeeld. De samenwerkende partijen zetten zich er voor in deze modules te borgen in de eigen organisatie.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website