Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACZIO is sinds 2008 het netwerk ouderenzorg in de provincie Limburg en de subregio Zuidoost-Brabant.

Teneinde beter aan te sluiten bij het natuurlijke samenwerkingsniveau in het werkgebied is de structuur van ACZIO de afgelopen jaren gewijzigd. Het huidige ACZIO vormt als het ware een netwerk van de subregionale netwerken, de kennisinstellingen en de ouderenorganisaties. De activiteiten (incl. projecten) en vraagstellingen zijn de verantwoordelijkheden van de subregio.

ACZIO ziet het als zijn taak te stimuleren en de boven-subregionale activiteiten te regelen.

Via ACZIO zijn in de periode 2008 - 2012 een groot aantal projecten in het kader van het NPO uitgevoerd. Vooral de deelprojecten van de transitie-experimenten en de implementatieprojecten leveren bouwstenen voor het uiteindelijk realiseren van een geïntegreerde ouderenzorg. De projecten zijn verspreid binnen de diverse subregio’s uitgevoerd.

In het kader van de implementatieronde NPO wordt het project Implementatie Transmurale Zorgbrug in de Westelijke Mijnstreek ingediend.

Dit project voorziet in begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis naar huis voor ouderen met complexe problemen. Hierbij zal een transitieverpleegkundige worden ingezet ter begeleiding van deze ouderen. Eenmaal thuis zal de zorg worden overgenomen door de POH. Hierdoor wordt het behoud van functies en vermindering van heropnames verwacht.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website