Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project “familie (in)zicht ” ontwikkelen we een vernieuwend lespakket van 8 weken voor studenten in het middelbaar onderwijs, gericht op de ouderenzorg. Dit lespakket zal ontwikkeld en uitgetest worden door het Deltion College in Zwolle, het ROC Midden Nederland en mogelijk het Scalda College voor Welzijn in Zeeuws Vlaanderen . Het project wordt uitgevoerd in het studie jaar 2014-2015.

Bijzonder aan dit lespakket is dat ouderen en mantelzorgers de voornaamste docenten zullen zijn. Het pakket bestaat uit een voorbereidende fase, die deels via e-learning en deels via bijeenkomsten en lessen gegeven zal worden. Zo worden ouderen en mantelzorgers voorbereid op hun rol als ervaringsdeskundige en beoordelaar en verdiepen studenten zich in de positie van ouderen en hun mantelzorgers. We werven ouderen en mantelzorgers lokaal en via landelijke organisaties.

Bij de ontwikkeling van het traject gebruiken we de “wisdom of the crowd”. We starten een eigen website voor dit project waarbij geïnteresseerden in het hele land zich kunnen aanmelden om mee te lezen en suggesties te leveren.

In iedere regio zijn er ouderenzorg organisaties die zullen optreden als gastheer van de evenementen. Zij leveren ook een aantal medewerkers die meedoen in het project. De medewerkers van de zorg organisaties zullen hun eigen perspectief inbrengen en leren van het perspectief van mantelzorgers, familie en ouderen.

Na de voorbereidende fase zijn er een aantal ontmoetingen tussen beide partijen. Te denken valt aan interviews, oefeningen, spelvormen, gezamenlijke activiteiten, etc. De lesmodule sluit af met een beoordeling van de student door de oudere en/of de mantelzorger. De student wordt getoetst op het goed kunnen aansluiten bij en ondersteunen van een oudere en zijn gezinssysteem of netwerk. Zo leert de aankomende professional te werken volgens zorg en welzijn nieuwe stijl.

 

Ouderen met gezondheidsproblemen zullen in toenemende mate thuis blijven wonen. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij in staat zijn samen te werken met het gezinssysteem, mantelzorgers en vrijwilligers. Zorg wordt zo een samenlevingsvraagstuk.

Bij het samenstellen van het lesmateriaal gebruiken we de laatste wetenschappelijk inzichten op het terrein van deze samenlevingsvraagstukken via de koppeling met het lectoraat samenlevingsvraagstukken van Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Tevens zal de lector Spiritualiteit en Zorg zitting nemen in de adviesgroep en zal er onderzoek gedaan worden door een afstudeergroep van HBOV- en Social Work-studenten. Daarnaast zullen we gebruik maken van kennis uit eerdere door het NPO gefinancierde projecten, de kennis van de leden van de stuur en adviesgroep en van de grote groep meelezers. Tijdens het schrijven van het projectvoorstel blijkt dat van alle kanten bronnen aangedragen worden.

 

Het uiteindelijke lesmateriaal komt na afloop van de pilot op de volgende manier beschikbaar:

- De ROC’s zetten het materiaal in hun eigen elektronische leeromgeving. Zij zullen het materiaal gebruiken na 2014/2015, contact onderhouden met de groep ouderen en mantelzorgers die optreden als docent en het materiaal verder aanpassen en door ontwikkelen naar behoefte, in latere studiejaren.

- Het materiaal blijft minimaal 5 jaar beschikbaar op de vrij toegankelijke website die opgezet wordt voor de ontwikkelfase. Een verkorte versie komt op www.free-learning.nl waar reeds diverse door Zon-mw ontwikkelde modules staan. Via diverse linken bij organisaties die meewerken, waaronder Vilans, zal verwezen worden naar het materiaal.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website