Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoewel de EigenKrachtWijzer tegemoet komt aan een behoefte die wij in het werkveld signaleren, zien wij enerzijds dat dit instrument pas in slechts zes gemeenten wordt toegepast. Anderzijds hebben wij geconstateerd dat meerdere onderdelen van de EigenKrachtWijzer niet voldoen aan de standaarden voor toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid voor ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de huidige afspraken zelfstandig moeten wonen (zorgzwaartepakket 3 en 4). Deze constatering leidt tot twee doelen:

 

- Wij stellen ten doel het instrument zodanig te versterken, dat meer (met name kwetsbare) ouderen het instrument naar tevredenheid zullen gebruiken in de gemeente Schijndel.

- Wij stellen ten doel de EigenKrachtWijzer in de praktijkgemeenten van de Wmo Werkplaats te introduceren. Aan het eind van het traject moet het instrument in ten minste twee andere gemeenten in gebruik zijn.

 

De twee belangrijkste doelgroepen zijn wijkteams en ouderen. Ouderen zijn zelf de eindgebruiker en primaire doelgroep van het instrument. Wijkteams hebben bij uitstek de taak de zelfredzaamheid te versterken, en zouden het instrument als hulpmiddel kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden.

 

Het door ontwikkelen en implementeren van de vernieuwde EigenKrachtWijzer komen tot stand door actieleer bijeenkomsten, evaluatie, testen, bijstellen, steeds samen met ouderen en sociale wijkteams.

 

Start: oktober 2014, looptijd 24 maanden.

 

Voor meer informatie: zie de uitgebreide projectbeschrijving in de bijlagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website