Projectomschrijving

Effect van nazorg na een beroerte

De Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder hebben gesignaleerd dat goede nazorg vaak ontbreekt na de revalidatiebehandeling van een beroerte (CVA). Oudere CVA-patiënten zijn daardoor onvoldoende toegerust om thuis met hun overgebleven beperkingen om te gaan. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor hun dagelijkse activiteiten en sociale contacten. Ook heeft dit gevolgen voor de zorglast van mantelzorgers.

Doel
Zorgprofessionals, patiënten en hun naasten hebben het nazorgprogramma ‘Samen sterk na een beroerte’ ontwikkeld. Dit programma richt zich op het benutten van mogelijkheden van de cliënt en op ondersteuning van de mantelzorger bij terugkeer in de maatschappij. Denk aan omgaan met beperkingen en lotgenotencontact. Het doel van dit project is het onderzoeken van de effectiviteit van dit programma. Bijvoorbeeld op zelfredzaamheid, functiebehoud, participatie en kwaliteit van leven.

Doelgroep
65-plussers die een beroerte hebben gehad en die na revalidatie in een verpleeghuis naar huis mogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website