Projectomschrijving

Binnen dit project werd de participatie van ouderen bij de ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen voor ouderen en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen versterkt.

Resultaten

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) functioneren vijf geriatrisch netwerken, waaraan een gestructureerde vorm van ouderenparticipatie is gekoppeld. In de regio Zuid-Holland Noord functioneert daarnaast een gestructureerd ouderenberaad. 

Door het organiseren van meerdere bijeenkomsten voor cliëntenraden, WMO-adviesraden,

ouderenorganisatie en door gesprekken te hebben gevoerd met ouderen die wijkinitiatieven

hebben opgezet, heeft het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord een beter inzicht gekregen in de

wensen, behoeften en ervaringen van ouderen. Op deze manier zijn ouderen en ouderenorganisaties

met elkaar verbonden en hebben zij onderling ervaringen gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website