Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Relevantie

In deze best practice aanvraag wordt, door 100 uw welzijns- en zorgnetwerk, het Easycare instrument uitgebracht als Easycare . De zgn. ‘stoplichten’ van de Easycare, aangevuld met vragen uit de Easycarewelzijn- lijst zijn als vragenlijst voor zelfonderzoek bruikbaar. Met een Easycare-zelfonderzoek kan een bredere groep van ouderen aan de slag, nl. diegenen die zelf actief met hun gezondheid aan de gang willen, of voorbereiding van de keukentafelgesprekken, maatwerkvoorzieningen Wmo en indicaties voor persoonlijke zorg.

 

Opbrengst

Door middel van Easycare-zelfonderzoek is de oudere aan het stuur. De doelen van de oudere zijn

met het zelfonderzoeksinstrument gestructureerd in kaart gebracht.

Het EASYcare zelfonderzoek moet maximaal duidelijk en gebruiksvriendelijk zijn en afgestemd op de doelgroep, zodat dat de oudere persoon, al dan niet ondersteund door een partner of naaste als mantelzorger, gemiddeld genomen in staat blijkt te zijn dit instrument zelfstandig goed (dwz betrouwbaar) in te vullen in papieren dan wel digitale versie, waarbij het instrument zelf gebaseerd is op het EASYcare standaard instrument en goede aansluiting heeft op de EASYcare TOS triage op kwetsbaarheid en het EASYcare welzijnsinstrument.

 

Doel van het project.

Op 1 mei 2016

-kent 50 % van de welzijnswerkers die met ouderen werken kent het Easycarezelfonderzoek en is gids voor de oudere, wat betreft het stellen van welzijnsdoelen met behulp van het Easycare-zelfonderzoek instrument

- kent 75% van de wijkverpleegkundigen en ouderenwelzijnswerkers, en 25% van de huisartsen in de regio van netwerk 100 de Easycare zelfonderzoek versie .

-Op 1 december 2015 is het Easycare zelfonderzoek instrument vindbaar op, en te downloaden van de websites van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk, de van de welzijnsorganisaties en apothekers in het werkgebied van 100 en websites van gemeenten en zorgverzekeraars in het werkgebied van Netwerk 100. Het zelfonderzoek is tevens beschikbaar in de uitvoering geschikt voor de Ipad.

Ten behoeve van de borging, op 1 mei 2016:

-In het communicatiebeleid van netwerk 100 is het Easycare zelfonderzoeksinstrument een vast onderdeel waarmee netwerk 100 de ouderen bereikt.

- Het Easycare zelfonderzoeksinstrument is onderdeel van de Easycare scholing voor professionals.

 

Doelgroep

1 Ouderen die nadenken over het ouder worden en de benodigde voorzieningen in wonen en welzijn, speciaal ook de doelgroep migranten ouderen. ( Het 100 netwerk heeft via Swon het seniorennetwerk veel contacten met oudere migranten).

2 Potentieel kwetsbare ouderen, nl. die ouderen die een of meer ziektebeelden hebben, tot een risicogroep behoren, maar nog niet kwetsbaar zijn.

3 Professionals, in het bijzonder welzijnswerkers die met ouderen werken , apothekers en apothekersassistentes.

4 Zorgverzekeraars en gemeenten in het werkgebied van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk.

 

De beoogde looptijd van het project is 1 jaar, van 1 mei 2015-30 april 2016.

Aan Zonmw wordt een subsidiebedrag gevraagd van € 10.000. 100 uw welzijns- en zorgnetwerk draagt aan cofinanciering tevens € 10.000 bij.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website