Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project was het ontwikkelen van E-learning modules voor verzorgenden niveau 3, gericht op de preventie van depressie, het herkennen van depressieve klachten en basisinterventies van verzorgenden voor verpleeghuiscliënten met depressie. Depressie is een ernstig en veelvoorkomend zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan en blijven bestaan. Depressie is dan ook een kwaliteitsindicator binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en een belangrijk thema in projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In dit project zijn E-learning modules ontwikkeld die, naast inhoudelijke kennis, een zelftoets bevatten die inzicht geeft in ontbrekende kennis. De modules zijn ontwikkeld in een samenwerking van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en verschillende inhoudelijk experts op het gebied van depressie. Het UKON is een actief samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen en dertien organisaties voor ouderenzorg. De modules zijn in pilot-studies uitgeprobeerd door verzorgenden niveau 3 in opleiding en verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn in de langdurende zorg. De toetsvragen zijn ontwikkeld in samenwerking met een toetsvragen-expert en eveneens in een pilot-studie op geschiktheid beoordeeld. De E-learning modules zijn onderdeel van het UKON Kennisplein, een specifiek op de ouderenzorg toegespitst web-based systeem voor kenniscirculatie en informatie-uitwisseling. De modules zijn tevens beschikbaar als lesmateriaal voor ROC-studenten in opleiding tot verzorgende.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een samenwerking van deskundigen op het gebied van opleiding van verzorgenden van het UMC St Radboud, docenten van ROC en Hogeschool en een opleidingsadviseur van een organisatie voor langdurende zorg zijn e-learningmodules ontwikkeld voor verzorgenden niveau 3 over depressie. De E-learning modules zijn publiek toegankelijk via het UKON Kennisplein en voor ROC-studenten te gebruiken via het aanwezige scholingspakket van het ROC Nijmegen. De modules geven handvatten voor het signaleren van depressieve klachten, het reageren op deze klachten met het doel een diagnose depressie te voorkomen, en het begeleiden van cliënten met een depressie. Er zijn toetsvragen ontwikkeld die door zorgmanagers kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het kennisniveau van hun medewerkers. Tevens bevatten de modules vragen over de attitude van verzorgenden over depressie, om hen te laten reflecteren op hun eigen houding tegenover cliënten met depressie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is het ontwikkelen van drie E-learning modules voor verzorgenden niveau 3, gericht op (1) de preventie van depressie, (2) het herkennen van depressieve klachten en (3) basisinterventies van verzorgenden voor verpleeghuiscliënten met depressie. Depressie is een ernstig en prevalent zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan en blijven bestaan. Depressie is dan ook een kwaliteitsindicator binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en een belangrijk thema in projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. De drie te ontwikkelen E-learning modules bevatten, naast inhoudelijke kennis, een zelftoets die inzicht geeft in ontbrekende kennis. Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) ontwikkelt samen met docenten van het ROC Nijmegen en van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) deze modules voor verzorgenden in de ouderenzorg. Het UKON is een actief samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen en twaalf organisaties voor ouderenzorg. In totaal zijn dit 40 verpleeghuizen en 100 zorgcentra met ongeveer 7300 verpleeghuisplaatsen. Het UKON heeft drie speerpunten: het stimuleren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het verzorgen van onderwijs/opleidingen en het optimaliseren van de zorg.

De drie E-learning modules worden onderdeel van het UKON Kennisplein, een specifiek op de ouderenzorg toegespitst web-based systeem voor kenniscirculatie en informatie-uitwisseling. De modules zijn tevens bruikbaar als lesmateriaal voor ROC-studenten in opleiding tot verzorgende.

Voor de ontwikkeling van de E-learning modules beschrijft het plan van aanpak vijf fases.

1) Voorbereidingsfase. Inventarisatie van kennisdocumenten: (inter)nationale richtlijnen, aanwezig scholingmateriaal bij het ROC Nijmegen en de HAN, het beschikbare scholingsmateriaal van het zorgprogramma Doen bij Depressie en het evaluatieonderzoek ernaar (ZonMw projectnr. 170992801), aangevuld met een literatuursearch naar recente wetenschappelijke artikelen over de preventie en behandeling van depressie.

2) Ontwerpfase. Uitwerking plan van eisen en ontwerpplan voor de modules, afgestemd op het niveau van de verzorgenden.

3) Ontwikkelfase. Een projectmedewerker ontwikkelt de E-learning modules en wordt ondersteund door: een docent van het ROC voor de didactische beoordeling van het scholingsmateriaal; een docent van de HAN met expertise in het ontwikkelen van E-learningmodules; een UKON-netwerkcoördinator voor de aansluiting bij de UKON-organisaties en een opleidingsfunctionaris uit een UKON-organisatie voor de aansluiting op de praktijk. Aanvullend geven inhoudsdeskundigen op het gebied van depressie bij kwetsbare ouderen inhoudelijke feedback op de modules en bewaken zij de kwaliteit ervan. Bovendien geven een lid van het Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (Zowel NN) en een vertegenwoordiger van cliënten verblijvend in een verpleeghuis feedback op de modules.

4) Pilotfase. De conceptmodules worden getest. ROC-studenten tot verzorgende en verzorgenden niveau 3 werkzaam in een verpleeghuis doorlopen de modules en kennistoetsen en beoordelen of deze gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk, toegankelijk en leesbaar zijn voor verzorgenden niveau 3. Na het verwerken van de evaluaties zijn de E-learningmodules klaar voor de laatste fase.

5) Implementatie en borging. Hiervoor gebruiken we twee implementatiestrategieën: het verspreiden van informatie over de ontwikkeling, de inhoud en beschikbaarheid van de modules en feedback over het gebruik ervan evenals de behaalde resultaten op de kennistoetsen. De infrastructuur van het UKON en het UKON Kennisplein in het bijzonder biedt uitstekende mogelijkheden om de modules te implementeren in de UKON-organisaties. Zo zal de bekende UKON-nieuwsbrief, bestemd voor alle UKON-organisaties, vier keer per jaar aandacht besteden aan de vorderingen van de E-learningmodules. Het bestuur, management en kwaliteit- en opleidingsfunctionarissen in de UKON-organisaties krijgen informatie over de inhoud en beschikbaarheid van de modules. Daarbij biedt het UKON Kennisplein de mogelijkheid om nieuwsmeldingen te plaatsen op de openingspagina, de specifieke site van het zorgthema ‘Depressie’ en het communicatieforum voor verzorgenden. Voor feedback heeft het UKON Kennisplein de mogelijkheid om periodiek evaluatierapporten over het gebruik door professionals en over de behaalde resultaten op de kennistoetsen te genereren op het individuele, afdelings- en/of organisatieniveau. Na beëindiging van dit project zijn de drie ontwikkelde E-learning modules voor verzorgenden niveau 3 uit de UKON-organisaties via het UKON Kennisplein te raadplegen en voor ROC-studenten te gebruiken via het aanwezige scholingspakket van het ROC Nijmegen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website