Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) heeft in haar nieuwste locatie Leilinde veel domoticatoepassingen laten inbouwen. Een jaar na opening bleek nog steeds slechts een beperkt deel van de mogelijkheden gebruikt te worden.

Op het ROC Mondriaan werd geconstateerd dat studenten en leerlingen niveau 3 verzorgende steeds vaker tijdens stages en werk werden geconfronteerd met domotica en de toepassing daarvan, maar dat het onderwerp nog geen deel uitmaakte van het lesprogramma.

WZH en ROC Mondriaan hebben besloten een onderwijsmodel te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een e-learningmodule om de studenten optimaal te scholen in het gebruik van domotica, zodat onbekendheid, gebrek aan kennis, weerstand en angst voor kwaliteitsverlies van de zorg (ook bij cliënten en familie) kan worden weggenomen.

De samenwerking tussen de partners is niet nieuw voor dit project, er wordt al een aantal jaren samengewerkt op verschillende terreinen van opleiden en bijscholen van professionals in de ouderenzorg. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking Praktijk Leer Unit (PLU). Het uiteindelijke resultaat is een onderwijsprogramma voor de reguliere BOL en BBL opleidingen verzorgende niveau 3, een e-learningmodule voor bij- en nascholing en de ontwikkelingen en inzet van de PLU Domotica als trainingscentrum.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De behaalde resultaten zijn:

 

1. Een onderwijsprogramma Domotica voor de reguliere BOL en BBL opleidingen verzorgende niveau 3, ook toepasbaar of aan te passen voor andere opleidingen.

 

2. Een e-learning module voor bij- en nascholing Domotica voor de medewerkers, ook toepasbaar binnen het onderwijsprogramma Domotica voor de reguliere opleidingen. Daarnaast is de e-learning module prima te gebruiken als voorlichting aan clienten en familie.

 

3. De ontwikkeling en inzet van de PLU Domotica als trainingscentrum tbv zittende medewerkers van alle locaties van WZH en de studenten van de reguliere opleidingen van ROC Mondriaan.

 

Zowel de onderwijsmodule als de e-learning module zijn vrij te gebruiken door andere zorg- en onderwijsinstellingen. Een aantal geinteresseerden hebben zich reeds gemeld.

Bij de ontwikkeling van de e-learning module is bewust gekeken naar de bruikbaarheid op andere Leer Management Systemen. De e-learning module is Scorm compatible, scorm is een internationale toepassing voor e-learning.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Domotica, automatisch goede zorg?!

 

Door een toenemend aantal ouderen en afname van de beroepsbevolking overtreft de zorgvraag het zorgaanbod. Hierdoor kan in de toekomst het huidige niveau van zorgverlening niet gewaarborgd worden. Het aantal handen aan het bed schiet in toenemende mate tekort.

De zorgsector wil dit probleem mede oplossen door grootschalige invoering van zorg domotica.

ROC Mondriaan en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) werken al een aantal jaren samen op verschillende terreinen van opleiden en bijscholen van professionals in de ouderenzorg. WZH en Mondriaan hebben besloten om in de komende jaren een aantal activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de implementatie van domotica gericht op het wegnemen van de belemmeringen die in de praktijk het juiste gebruik ervan in de weg staan. De activiteiten bestaan uit het ontwikkelen van een onderwijsprogramma Domotica voor de reguliere BOL en BBL opleidingen verzorgende niveau 3, een e-learning module voor bij/nascholing Domotica voor de medewerkers van WZH, de ontwikkeling en inzet van een Praktijk Leer Unit Domotica en het ontwikkelen van een handreiking communicatie en voorlichting voor cliënten, familieleden, medewerkers, studenten en docenten m.b.t. het gebruik van domotica in de zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website