Projectomschrijving

DELFGOUD: bevorderen van sociale competentie en gezonde leefstijl

Delfzijl Noord scoort laag op Sociaal Economische Status. Een ‘lage SES’ hangt samen met ongezonde leefstijlkenmerken en een lagere levensverwachting. Ongezonde leefstijlkenmerken kunnen het beste in samenhang worden beïnvloed met een wijkgerichte aanpak die is afgestemd op de behoeften van de doelgroep.  

Doel

Het doel is nagaan in hoeverre deelname aan een speciaal programma – DELFGOUD – van invloed is op de kwaliteit van leven. DELFGOUD, ontwikkeld in overleg met ouderen uit de wijk, bestaat uit vier deelmaatregelen: een bewegingsinterventie, een sociale interventie en vaardigheidstraining, een anti-depressieprogramma en een voedingsprogramma.

Werkwijze

240 ouderen nemen deel aan het onderzoek. De onderzoekers vergelijken ouderen die een interventie krijgen aangeboden met ouderen in een controlegroep. Via vragenlijsten houden ze een voor- en nameting waarbij zij vooral kijken naar het verschil in kwaliteit van leven.

Doelgroep

Ouderen van 65 jaar en ouder in Delfzijl Noord en omgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website