Projectomschrijving

Inzicht in vraag van de oudere migrant

Allochtone ouderen vormen een kwetsbare en groeiende groep in Nederland. Ze hebben in vergelijking met autochtone ouderen een slechte gezondheid en hun welzijn is lager. Er is echter weinig bekend over deze ouderen en er is veel behoefte om de oudere migrant beter in beeld te krijgen.

Doel
Het doel van dit project is onderzoeken of de voorzieningen van zorg en welzijn goed aansluiten bij de behoeften van oudere migranten. Met deze resultaten kan een programma worden ontwikkeld dat het zorgaanbod optimaal laat aansluiten op de vraag.

Werkwijze
Tijdens het project doen de onderzoekers literatuuronderzoek. Daarnaast maken ze een inventarisatie van de factoren die het gebruik van voorzieningen bepalen. Ook interviewen zij oudere migranten, professionals, financiers en beleidsmakers.

Doelgroep
Turkse, Surinaamse en Marokkaanse 55-plussers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website