Projectomschrijving

Samenwerken in de zorg

In de ouderenzorg worden gezondheidsrisico’s van ouderen laat ontdekt. Zorgbehoeften zijn onbekend en het blijkt lastig ouderen een rol te geven in het eigen zorgverleningproces. Ouderen ervaren de zorg als losse stukken met onvoldoende afstemming tussen zorgverleners.

Doel
Het project onderzoekt of zorg aanbieden via het geriatrisch zorgmodel een oplossing is. Binnen dit model werken verschillende professionals met elkaar samen. Daardoor is er meer overzicht over de zorg die de oudere krijgt. Het model richt zich op:
• tijdig opsporen van risico’s en wensen van ouderen om functieverlies te voorkomen;
• afstemmen van zorgaanbod op die risico’s en wensen;
• versterken van de rol van de oudere en mantelzorger;
• kennisuitwisseling tussen zorgverleners.

Werkwijze
Praktijkondersteuners brengen jaarlijks zelfredzaamheid en risico’s van ouderen in kaart. Samen met de oudere werken zij toe naar de ideale situatie.

Doelgroep
Kwetsbare 65-plussers die meer dan vijf medicijnen gebruiken. Mantelzorgers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website