Projectomschrijving

Vertalen van vragenlijsten

Alle projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg gebruiken het instrument de Minimale Dataset (MDS) om resultaten te meten. Daardoor kunnen de resultaten van de projecten met elkaar vergeleken worden. De MDS is echter niet gericht op allochtone ouderen, terwijl dat een grote en groeiende groep is. Omdat deze ouderen vaak een slechtere gezondheid hebben, meer beperkingen en kampen met eenzaamheid is het belangrijk ook hen mee te nemen in het NPO.

Doel

Het doel van dit project is aanpassen van de MDS zodat deze ook geschikt is voor allochtone ouderen. Daarbij houden onderzoekers rekening met een lager opleidingsniveau, taalbarrières en de manier van vraagstelling. Ook houden zij er rekening mee dat vragen anders begrepen kunnen worden door culturele verschillen.

Werkwijze

De onderzoekers gebruiken een bestaand vertaalsysteem voor vragenlijsten. Vervolgens testen ze de vertalingen bij de doelgroep.

Doelgroep

Ouderen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website