Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De samenwerkende consortiumpartners Rijn IJssel, Pleyade , klankbordgroep ouderenzorg en gemeente Arnhem ontwikkelen een innovatief onderwijsprogramma om (toekomstige) zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers te leren werken met interventies voor complementaire zorg en ondersteunende technologie om de kwaliteit van leven voor ouderen in de wijk met beginnende dementie zo lang mogelijk op peil te houden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realisatie:

Er is een leereenheid ontwikkeld die past binnen het Rijk onderwijs. Deze leereenheid bestaat uit 5 leeractiviteiten gericht op de complementaire interventies: werken met muziek, geuren en kleuren en de ondersteunende technologie daarbij, de Presentiebenadering, dementie en een afrondende opdracht.

 

Een grote meerwaarde van het project COMZT is dat medewerkers van Rijn IJssel en Pleyade zich bewust zijn geworden van de mogelijkheden van complementaire zorg.

Het gaat om studenten, docenten en verschillende zorgmedewerkers zoals verzorgenden, EVV-er, verpleegkundige, activiteitenbegeleider en zorggezellen.

 

Rijn IJssel en Pleyade zijn deskundiger geworden in het aanbieden van complementaire zorg en ondersteunende technologie.

 

Er zijn (toekomstige) medewerkers geprofessionaliseerd in dementie, de Presentiebenadering, complementaire zorg en technologie.

 

De eigen kennis van de leden van de projectgroep over COMZT is vergroot waardoor zij expert zijn geworden op specifieke onderwerpen van COMZT.

 

Door evaluaties van het project en gedurende het traject is voldoende input vergaard om in de toekomst een verdere uitrol in gang te zetten. (evaluatie o.a. op basis van logboeken die deelnemers bijgehouden hebben, enquête en panelgesprek met deelnemers aan het project).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De samenwerkende consortiumpartners Rijn IJssel, Pleyade , klankbordgroep ouderenzorg en gemeente Arnhem ontwikkelen een innovatief onderwijsprogramma om (toekomstige) zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers te leren werken met interventies voor complementaire zorg en ondersteunende technologie om de kwaliteit van leven voor ouderen in de wijk met beginnende dementie zo lang mogelijk op peil te houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website