Projectomschrijving

Zorgpaden op maat

Veel ouderen hebben (gezondheids)problemen, bijvoorbeeld geheugenverlies, incontinentie en sociaal isolement. Deze problemen komen vaak tegelijk voor en kunnen elkaar beïnvloeden. De zorg gaat echter uit van enkelvoudige ziektemodellen: bij iedere aandoening is een andere zorgverlener betrokken. Dit leidt tot overlap of gaten en tegenstrijdige behandelingen. Daarnaast heeft volledig herstel vaak prioriteit, terwijl juist het welbevinden centraal moet staan. Een overgang naar een ‘nieuwe standaard’ is hard nodig.
 
Doel
Met het instrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’ wordt de zorgbehoefte van ouderen in kaart gebracht. Gekeken wordt naar de kwetsbaarheid, de complexiteit van de zorgsituatie en het welbevinden van ouderen.
 
Werkwijze
Tweeduizend ouderen vullen een vragenlijst in, waarvan de resultaten via een internetapplicatie zichtbaar zijn voor zorgverleners. Op basis van alle gegevens ontwikkelen panels van professionals en ouderen ouderenprofielen en zorgpaden. De zorgpaden worden ook in de internetapplicatie opgenomen.

Doelgroep
65-plussers.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website