Projectomschrijving

Zelf beslissen met hulp van het netwerk

Een cliënt die samen met zijn vrienden, kennissen en familie een plan opstelt rondom een hulpvraag. Dat is een Eigen Kracht-conferentie (EK-c). Op deze manier krijgt de cliënt regie over de hulp die hij nodig heeft. Soms is dat hulp uit het netwerk, soms is dat professionele hulp. Bij verschillende doelgroepen blijkt dat de EK-c de zelfstandigheid van cliënten versterkt. Voor ouderen is dit nog niet onderzocht.

Doel
Het doel van dit project is het in kaart brengen van het effect van een EK-c op de regierol van ouderen. Net als het effect van een EK-c op de aanpak van problemen.

Werkwijze
De onderzoekers beschrijven ervaringen met veertig EK-c’s. Dat gebeurt vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen bij een EK-c. Onder meer met analyse van documenten, interviews en focusgroepen.

Doelgroep
65-plussers die aangeven zich kwetsbaar te voelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website