Projectomschrijving

TOPICS-MDS is een data deel initiatief. Binnen TOPICS-MDS werd gevraagd in diverse studies van het Nationaal Programma Ouderenzorg een minimale dataset af te nemen in hun studie. Deze onderzoeksgegevens werden vervolgens samengebracht in een database. De TOPICS-MDS database staat open voor hergebruik. 

Doel

Zorg voor Delen evalueerde het proces van data delen binnen TOPICS-MDS om te komen tot adviezen voor optimaal data delen. 

Resultaten

De resultaten laten zien dat data delen een complex proces is. Elke fase in dit proces is van belang voor een goed verloop en eindresultaat. Goede faciliteiten lijken een randvoorwaarde te zijn. Onduidelijkheid over verwachtingen, processen en doelen is een barrière voor optimaal data delen. Tenslotte zien we dat draagvlak voor data delen bij onderzoekers niet altijd resulteert in de motivatie om zelf een MDS te verzamelen of data te delen. Informatie over het doel van data delen en hergebruik van de data en het duidelijk maken van de voordelen voor de individuele onderzoeker zijn factoren zijn die goed data delen kunnen bevorderen. Het verzamelen van metadata en het inzichtelijk maken van aanlever protocollen en controle processen is essentieel om hergebruik te stimuleren.

De resultaten van dit project zijn omgezet een checklist ‘data delen voor onderzoekers’. De checklist is beschikbaar: http://topics-mds.eu/wp-content/uploads/2017/09/Checklist-data-delen.pdf 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website