Projectomschrijving

De toename van complexe zorg vraagt steeds meer van zorgverleners. Zij worden geconfronteerd met een diversiteit aan vragen van cliënten, hun netwerk en collega’s. Dit kan leiden tot botsing van waarden, bijvoorbeeld omdat wensen en behoeften tegenstrijdig zijn. Hierdoor kunnen dilemma’s worden ervaren.

Doel en werkwijze

De werkplaats verkent met 4 verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT organisaties) via een praktijkgerichte aanpak de ‘Dilemma’s in de zorg’:

  • Welke dilemma’s leven er tussen cliënten en hun netwerk, en zorgverleners?
  • Op welke manieren proberen ze deze op te lossen?
  • Hoe kunnen ze er gezamenlijk van leren en welke instrumenten en interventies zijn helpend?

Vanuit het principe van samen werken aan een duurzame oplossing, worden instrumenten gecreëerd die laagdrempelig in de praktijk kunnen worden gebruikt door verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT sector.

Verwacht resultaat: handreiking

De werkplaats resulteert in een handreiking die cliënten, hun netwerk en zorgverleners verder helpt in het herkennen, agenderen, omgaan met en leren van dilemma-ervaringen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website