Projectomschrijving

Professionals in de thuiszorg krijgen handvatten voor ondersteuning en stimulering van de zelf- en samenredzaamheid van cliënten.
Doelgroep
Professionals in de thuiszorg
Doel
Naast een inhoudelijke doelstelling op het gebied van
zelf- en samenredzaamheid(a), heeft deze werkplaats een procesdoelstelling, namelijk het
komen tot een vernieuwde werkwijze voor werkplaatsen op onze Kennispleinen(b).
Opbrengst
Een praktisch toepasbaar kennisproduct voor thuiszorgmedewerkers dat verbinding maakt tussen zelf- en samenredzaamheid en het gebruik van bestaande instrumenten hiervoor stimuleert.
Werkwijze
Vilans en V&VN ontwikkelen dit kennisproduct samen met thuiszorgprofessionals en opleiders in het onderwijs.
Praktijkervaringen en reeds beschikbare tools en instrumenten vormen de basis. Deze worden zo vertaald en doorontwikkeld dat ze breed bruikbaar zijn en het gebruik van beschikbare instrumenten stimuleren. Experts bepalen samen met professionals, opleiders en cliënten/mantelzorgers hoe het kennisproduct eruit moet zien. Hiervoor maakt de werkplaats gebruik van creatieve methodieken en werkvormen. Deelnemers van de werkplaats testen (onderdelen van) het ontwikkelde kennisproduct, o.b.v. de ervaringen wordt het product aangepast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website