Projectomschrijving

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord en de zorg- en welzijnspartijen hebben op basis van een knelpuntenanalyse een regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ breed te implementeren en deze structureel te bekostigen.

Doel

Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere na opname in het ziekenhuis. Warme overdracht betekent hier dat ziekenhuis en wijkverpleegkundige onderling afstemmen hoe het verder gaat met de oudere. Dit gebeurt met een uniforme werkwijze, een structurele financiering en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.


Samenwerkingspartners

De partners in het samenwerkingsverband zijn het Ouderenberaad ZHN, het LUMC, Alrijne Zorggroep, Activite, Libertas Leiden, Marente, Topaz, het NZLO, Zorg en Zekerheid, gemeente Leiden en gemeente Alphen.

Resultaten

Met dit project is een ‘warme overdracht’ geïmplementeerd voor kwetsbare ouderen van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord. Hiertoe is een uniforme werkwijze ontworpen waarvoor structurele bekostiging is geregeld. De invulling is gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf. De warme overdracht in dit project bestaat uit een gestructureerde overdracht van het ziekenhuis waarbij de verpleegkundige in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige gezamenlijk overleggen (vis-a-vis of telefonisch), bij voorkeur in aanwezigheid van mantelzorger of oudere patiënt.

De resultaten van het project zijn:
- Structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee deze warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. Deze manier van bekostigen valt binnen NZA regels, en is daarmee toepasbaar in heel Nederland.
- Implementatie van de warme overdracht in pilot vorm in 2017 met regionale implementatie vanaf 2018.
- Inzicht in kwalitatieve voordelen voor de ouderen en mantelzorgers. Door dit project heeft het inhoudelijk en bestuurlijk samenwerken aan regionale projecten door de verschillende zorgorganisaties een positieve boost gekregen. Hierdoor draagt het bij aan betere samenwerking in de gehele regionale zorgketen voor ouderen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website