Projectomschrijving

De Transmurale Zorgbrug (TZB), ontwikkeld en onderzocht binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, is een bewezen effectieve innovatie voor het voorkomen van sterfte bij ouderen na ziekenhuisopname.

Doel

Het doel van deze VIMP was om de Transmurale Zorgbrug onder ouderen in de regio Amsterdam te
verspreiden.

Door deze bottom-up verspreiding via de ouderen zelf heeft de implementatie een verdere boost en bekendheid gekregen bij de ouderen. Tijdens dit project werd ingezet op:

  1. het ontwikkelen en aanbieden van tools zodat ouderen zelf een actieve rol te kunnen spelen bij de implementatie van de TZB;
  2. het ontwikkelen van materiaal voor ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen om hen te informeren wat de TZB voor hen als patiënt kan opleveren, en;
  3. het ontwikkelen van materiaal voor ouderen op het gebied van geriatrische problematiek en het belang van bewegen tijdens ziekenhuisopname.

 

Resultaten

De VIMP heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd, die bij hebben gedragen aan de
implementatie van de Transmurale Zorgbrug in Amsterdam en de rest van Nederland.

  • Er is een artikel geschreven door de ouderenmonitors zelf. Dit artikel is verschenen in het tijdschrift Pensioenbelangen.
  • De projectleider heeft in november een presentatie gegeven bij de KBO in Almere, waar ruim 60 ouderen aanwezig waren.
  • Twee ouderenmonitors hebben een stand gehad bij een beurs over ouderen. Zij hebben daar ook materiaal over TZB verspreid.
  • Er is samen met de leergemeenschap Transmurale Zorg Beter Oud een folder ontwikkeld voor ouderen die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis.
  • Tevens zijn er twee filmpjes ontwikkeld waarin een oudere vertelt over haar ervaringen tijdens en na een ziekenhuisopname. Het doel van de filmpjes is ouderen informeren over ziekenhuisopname en het belang van interventies, zoals de Transmurale Zorgbrug. De filmpjes zijn op landelijk niveau te gebruiken.
  • In de Beter Oud Leergemeenschap Transmurale Zorg is het seniorvriendelijke ziekenhuis aan bod gekomen en in de criteria voor het keurmerk zitten de verschillende onderdelen van de TZB verwerkt.

 

Meer info

Transmurale zorgbrug
Interventies gericht op het verbeteren van de (transmurale) ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen.
Ben Sajet Centrum
Patiënten folder transmurale zorg

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website