Projectomschrijving

Hbo-opleidingen besteden onvoldoende aandacht aan ouderen. Docenten werkzaam in het hbo hebben behoefte aan audiovisueel en interactief materiaal. Tijdens het project Veilig Ouder Worden zijn een drietal onderwijsmodules op hbo-niveau ontwikkeld. Deze modules zijn samen met de HAN, zorgprofessionals en ouderen in de gemeente Lingewaard ontworpen en gedeeltelijk ook in deze gemeente uitgeprobeerd. De multiprofessionele onderwijsmodules hebben betrekking op de volgende thema's:
1) Kwetsbare ouderen met een groot risico op vallen
2) Verminderen van eenzaamheid
3) Dementievriendelijke woonomgeving.

Hoe werkt het?

De onderwijsmodules hebben als doel studenten (toekomstige hulpverleners in zorg en welzijn) te stimuleren om te gaan werken met ouderen, omdat het een leuke en interessante doelgroep is en het belangrijk is om meer over hen te weten. Door dit onderwijs kunnen studenten kennis en vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om via beroepsmatige samenwerking met mensen uit verschillende vakgebieden meer te kunnen aansluiten bij de behoeften van ouderen. De onderwijsmodules hebben als uitgangspunt de kracht van ouderen.

Wat levert het op?

Het resultaat is onderwijsinhoud/suggesties met betrekking tot drie thema's en een toolkit van de do's en don'ts om dit onderwijs in een lerende gemeenschap vorm te geven.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor eerstelijns hulpverleners uit de zorg en welzijnssector.

Projectleider

"De moeite waard om het in een leergemeenschap uit te proberen."

Contact

Mevrouw Dr. M.J.M. (Marian) Adriaansen, HAN
marian.adriaansen@han.nl

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website