Projectomschrijving

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van gezondheidsproblemen. Kwetsbare ouderen zijn vaker afhankelijk van anderen en hebben een groter risico op ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Veel onderzoek naar kwetsbaarheid gaat over lichamelijke problemen bij ouderen, aan psychische en sociale problemen wordt minder aandacht besteed. Gezondheidsproblemen zijn bovendien niet gelijk verdeeld over de bevolking. Ouderen met een lage sociaaleconomische status hebben over het algemeen meer gezondheidsproblemen. Ook ouderen van niet-westerse herkomst zijn een kwetsbare en groeiende groep waar weinig over bekend is.

Doel

Het doel van dit project is om bij zelfstandig wonende ouderen van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst:

  1. sociaaleconomische en etnische verschillen in kwetsbaarheid te onderzoeken en
  2. specifiek sociaaleconomische en etnische verschillen in de fysieke, psychische en sociale domeinen van kwetsbaarheid te onderzoeken.

Resultaten

Voor deze studie werd data van meer dan 25.000 zelfstandig-wonende ouderen van 55 jaar en ouder gebruikt. Ouderen die primair of secundair onderwijs hebben genoten waren kwetsbaarder dan ouderen die tertiair onderwijs hebben genoten. Deze ouderen (met primair en secundair onderwijs) hadden een hogere algehele kwetsbaarheid, een hoger aantal ziektes en een lagere zelf-gerapporteerde gezondheid. Met name ouderen van Turkse en Marokkaanse (maar ook van Surinaamse afkomst) waren kwetsbaarder vergeleken met de Nederlandse ouderen. De ouderen met Turkse en Marokkaanse afkomst hadden vooral meer functionele beperkingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website