Projectomschrijving

Dit project is verbonden aan SamenOud, het nieuwe persoonsgerichte en integrale zorgmodel dat in oost-Groningen ontwikkeld en gerealiseerd werd. Onderzoek na 12 maanden toont aan dat het welbevinden, de zelfredzaamheid, de eigen regie van ouderen en ervaren kwaliteit van zorg zijn toegenomen. Er is nog geen sprake van kosteneffectiviteit. In dit project wordt SamenOud gerealiseerd in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe.

Doel

Dit project heeft tot doel SamenOud te verspreiden en te implementeren in Drenthe en Groningen. Er zijn drie doelen geformuleerd:

  1. Voorbereiden van de start van SamenOud in 2017 op minstens twee nieuwe locaties.
  2. Ontwikkelen van de ‘Ambassadeurstraining voor geïntegreerde ouderenzorg’ die ouderen opleidt de start van geïntegreerde ouderenzorg voor te bereiden.
  3. Het reviseren en actualiseren van de website www.samenoud.nl.

Resultaten

Tijdens de (verlengde) projectperiode zijn de volgende resultaten behaald:

  • De start van SamenOud is voorbereid op twee locaties. De teams en stuurgroepen hebben de eerste periode na de start kunnen ondersteunen. Ook verdubbelde het aantal deelnemende huisartsen en deelnemende ouderen in de gemeente Emmen.
  • Samen met de Drentse aanbieders van zorg en welzijn is een plan van aanpak ontwikkeld. Dit plan richt zich op de realisatie van geïntegreerde ouderenzorg, gebaseerd op de kenmerken van SamenOud.
  • Samen met ouderen is de ‘Ambassadeurstraining Integrale zorg voor verspreiding en implementatie van integrale zorg voor ouderen’ ontwikkeld, gerealiseerd, geëvalueerd en geborgd.
  • Een geheel nieuwe website, met bijbehorende nieuwsbrief, is ontwikkeld en gelanceerd. De website heeft als doel de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te borgen, en ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde ouderenzorg te delen.

Meer info

Website Samen Oud

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website