Projectomschrijving

Zuyd Hogeschool heeft samen met wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld. Doel is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen en sociaal werkers worden hiermee ondersteund in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener.

Hoe werkt het

Elke module heeft een opbouw waarin in week 1 kennis wordt opgedaan, in week 2 een kritische beroepssituatie uit de praktijk gekoppeld wordt aan de theorie en in week 3 het geleerde meegenomen wordt naar de praktijk. In de literatuur en praktijkopdrachten in de ontwikkelde modules wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten. Hogeschool Zuyd biedt de benodigde professionale begeleiding van docenten aan.

Wat levert het op

De opbrengst is een onderwijsprogramma bestaande uit 4 separate modules voor Hbo-verpleegkunde en Social Work op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Hbo-professionals Verpleegkunde en Social Work doen  vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden op. Ook vindt wisselwerking plaats tussen studenten en professionals in de zorg. Dit draagt bij aan het streven om kwetsbare ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen.

Voor wie

Verpleegkundigen en welzijnswerkers in de wijkzorg voor mensen met dementie

Contact

Mevrouw dr. P.M.G. (Petra) Erkens, Zuyd Hogeschool
petra.erkens@zuyd.nl

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website