Projectomschrijving

Welzijns- en zorgnetwerk 'Netwerk100' wil de opbrengsten van haar projecten en onderzoeken borgen en verspreiden in de regio. De ouderen van Netwerk100 benadrukken dat de opbrengst van jaren onderzoek, visieontwikkeling en samenwerking, zichtbaar en herkenbaar moet zijn.

 

Doel

 

Netwerk100 wil de opbrengsten van het NPO/Beter Oud in de regio Nijmegen borgen, in het bijzonder de (beleids)participatie van ouderen en de benadering Easycare met de oudere aan het stuur. Tevens willen we het aantal betrokken ouderen in de klankbordgroep en het ouderenpanel vergroten, en de uitkomsten van de dialogen verspreiden.

 

Werkwijze

 

Het plan omvat de facilitering van de dialoog in de wijken en organisaties. Netwerk100 heeft na afloop van de subsidieperiode een set van hulpmiddelen en tools voor de uitvoering van het communicatieplan ontwikkeld. Hiermee worden stakeholders in de regio, met name gemeenten, verzekeraars, WMO raden en bestuurders van Netwerk100 geïnformeerd over de samenhang van de regionale ambities en het landelijk beleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website