Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenhangende en toegankelijke zorg die tegemoet komt aan individuele wensen van ouderen is ons ideaal. Samenwerken is hiervoor noodzakelijk. Medische beroepsbeoefenaren zijn het hier over eens. Toch blijkt dit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De gedachte achter deze online interactieve scholing is dat door al vroeg in de opleiding te leren samenwerken het makkelijker wordt om in dit later in de praktijk ook te doen. Deze online interactieve cursus geeft inspirerende voorbeelden hoe dit kan werken in de echte wereld, en daagt de cursist uit het zelf uit te proberen. De cursus is opgebouwd rond het verhaal van een echtpaar waarvan een oudere vrouw opgenomen wordt in het ziekenhuis na een val, en geopereerd en gerevalideerd wordt. Ieder deel van het verhaal roept hulpvragen op die door professionals met samenwerking beter opgelost kunnen worden Hierdoor wordt de wil en vermogen van de verschillende professionals om samen te werken getraind, voor nu en in de toekomst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft een online interactieve scholing voor een gezamenlijke module ouderengeneeskunde opgeleverd voor aios in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, huisarts en internist ouderengeneeskunde, en hun respectievelijke opleiders. Deze module wordt vervolgens ook aangeboden in het reguliere aanbod voor nascholing voor ouderengeneeskunde in de eerstelijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerstelijn is het invoeren van proactieve samenhangende ouderenzorg een belangrijk speerpunt. Dit gebeurt niet alleen vanuit individuele huisartspraktijken, maar ook via grote regionale zorgprogramma’s van zorggroepen.

 

De implementatie van proactieve samenhangende ouderenzorg vraagt om een aantal specifieke veranderingen. Er is een duidelijke behoefte aan bruikbare en toegepaste producten die het uitvoeren van deze nieuwe zorg vergemakkelijken. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn binnen AWO-NZH producten ontwikkeld die goed bruikbaar blijken in de huisartsvoorziening en de wijk.

 

Het simpelweg beschikbaar stellen van deze producten is niet genoeg is om ze te laten gebruiken. Hiervoor is training een beter middel. Omdat de proactieve samenhangende zorg uitgaat van integrale samenwerking, is deze training nodig voor het hele team van de huisartsvoorziening. In de drukke praktijk van alle dag is dit moeilijk realiseerbaar. Dit is een barrière in de implementatie en verbetering van de proactieve samenhangende ouderenzorg.

 

‘Blended’ nascholing lijkt een effectieve manier om deze teams te scholen. Hierbij wordt een team geschoold door 1) individuele online scholing, voor kennisoverdracht tot gelijk niveau, gevolgd door 2) één of meer groepstrainingen waarbinnen met de opgedane kennis de toepassing groepsgewijs wordt uitgewerkt. Zo kan bijvoorbeeld direct worden gestart met casuïstiekbespreking. Een dergelijke online scholing voor proactieve samenhangende ouderenzorg in de eerstelijn bestaat helaas niet.

 

DOEL: We willen een online interactieve scholing voor professionals ontwikkelen die bijdraagt aan de verbetering van de proactieve samenhangende ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk. Deze kan worden gebruikt als een eerste stap in een op maat gemaakt trainings-traject voor een team van de huisartsvoorziening, een wijkteam of de zorggroep. Uiteraard kan deze ook als losse individuele scholing worden gevolgd.

 

DOELGROEP Primair is deze online interactieve scholing gericht op de professionals binnen het interdisciplinaire team in de huisartsvoorziening. De online interactieve scholing kan ook worden gebruikt binnen zorggroepen. De online interactieve scholing is goed te gebruiken als individuele nascholing, en ook in huisartsopleiding, nascholing, kaderopleiding, studentenonderwijs.

 

STRUCTUUR ONLINE SCHOLING : Deze online interactieve scholing krijgt de vorm van een Massive Open Online Course (MOOC). Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om op een eigen gekozen moment, plaats en tempo het onderwijs te volgen. Dit maakt (wetenschappelijke) kennis eenvoudig toegankelijk voor grote groepen geïnteresseerden.

 

Naast ‘lectures’ van experts, ouderen en gebruikers zullen deelnemers met oefensessies worden uitgedaagd om de geleerde stof toe te passen. Een quiz/stellingen zullen het gewenste kennisniveau toetsen. Via een interactief discussieforum is contact met mede-cursisten gegarandeerd.

 

INHOUD ONLINE SCHOLING: De inhoudsbasis van de online interactieve scholing zijn de producten ontwikkeld binnen de 4 grote regionale projecten van AWO-NZH, namelijk ISCOPE, MOVIT, EPISODE en 'van zorgen naar beslissen'.

De 4 modules (4 uur onderwijs) zijn:

1) Identificeren van ouderen met complexe problematiek: hoe en waarom?

2) Maken en uitvoeren van integraal zorgplan,

3) In gesprek gaan met ouderen en mantelzorgers,

4) Samenwerken in praktijk-wijk

 

AFZENDER: Deze interactieve online scholing wordt ontwikkeld, beschikbaar gesteld en onderhouden door ELAN-AGE, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk – Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerstelijn (trekkers J Gussekloo en W Achterberg). Dit is een samenwerkingsplatform dat is doorontwikkeld uit Academische Werkplaats voor Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, en bestaat uit onderzoek-opleiding-nascholing-onderwijs en zorginnovatie op het gebied van eerstelijns ouderengeneeskunde. ELAN-AGE heeft uitgebreide samenwrking met het werkveld.

 

TECHNISCHE EN ONDERWIJSKUNDIGE EXPERTISE: De technisch en onderwijskundige expertise die noodzakelijk is voor het produceren van de MOOC wordt geboden door het Leiden Online Learning Lab, Universiteit Leiden (http://leidenuniv.onlinelearninglab.org/): Per te produceren MOOC stelt het Leiden Online Learning lab een passend team samen dat bestaat uit een coördinator, technici, en een opname–student-assistent om het productieproces uit te voeren. Zij beschikken over de modernste faciliteiten.

 

INHOUDELIJKE EXPERTISE: Experts uit onze NPO-projecten werken mee. Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZHN werkt mee aan ontwikkeling. Een gebruikersgroep zorgt voor noodzakelijke verbinding tussen de doelgroep en de ontwikkelaars.

 

PROCESEVALUATIE: monitoring van oa het aantal inloggen, het aantal uur inloggen, het aantal deelnemers dat modules en/of volledige scholing afrondt. Inhoudelijke evaluatie door interviews en online vragen toegevoegd aan scholing.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website