Projectomschrijving

Doel van dit project is om de zorg van huisartsen en andere hulpverleners beter te laten aansluiten bij de wensen van ouderen zelf. En daarbij te zorgen dat zij goed onderling samenwerken en vooruit denken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen worden in de praktijk echter weinig gebruikt.

Doel

Binnen dit project wordt een praktische online nascholing ontwikkeld die kennis over de zorg aan ouderen en het gebruik van hulpmiddelen verbetert. Deze cursus wordt gratis aangeboden aan belangstellenden en zal bestaan uit twee delen. Het eerste onderdeel wordt individueel gemaakt en is bedoeld om te leren wat goede zorg is. Het tweede onderdeel wordt in groepen gedaan en is bedoeld om de kennis toe te passen in praktijksituaties en hierover met elkaar te praten.

Doelgroep

Huisartsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, assistentes en hulpverleners uit het sociaal domein.


Resultaten

Samenhangende en toegankelijke zorg die tegemoet komt aan individuele wensen van ouderen is ons ideaal. Samenwerken is hiervoor noodzakelijk. Medische beroepsbeoefenaren zijn het hier over eens. Toch blijkt dit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De gedachte achter deze online interactieve scholing is dat door al vroeg in de opleiding te leren samenwerken het makkelijker wordt om in dit later in de praktijk ook te doen. Deze online interactieve cursus geeft inspirerende voorbeelden hoe dit kan werken in de echte wereld, en daagt de cursist uit het zelf uit te proberen. De cursus is opgebouwd rond het verhaal van een echtpaar waarvan een oudere vrouw opgenomen wordt in het ziekenhuis na een val, en geopereerd en gerevalideerd wordt. Ieder deel van het verhaal roept hulpvragen op die door professionals met samenwerking beter opgelost kunnen worden Hierdoor wordt de wil en vermogen van de verschillende professionals om samen te werken getraind, voor nu en in de toekomst.

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website