Projectomschrijving

De ouderenbonden in Limburg (KBO, ANBO en PCOB) en het Huis voor de Zorg richten zich op kwalitatief goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie (mensgericht, samenhangend, op maat en versterkend voor regie en zeggenschap).

Doelgroep

Kwetsbare ouderen

Doel

Om goede ondersteuning van en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te kunnen waarborgen was een omschakeling nodig; in regels en systemen en in denken en doen van professionals en ouderen. Er waren zowel provinciaal als ook op regionaal en sub regionaal sterke samenwerkingsverbanden nodig van ouderen(vertegenwoordigers) die zich inzetten voor goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie, zowel op beleidsmatig als projectniveau met een focus op wijk- en buurtgericht werken.

Werkwijze

Verbindingen werden gelegd tussen bestaande overlegvormen van ouderen. Er werd ingezet op sub regionale netwerken van ouderen(vertegenwoordigers) in Limburg. Vanuit deze kennis is een handreiking voor ouderenparticipatie in projecten m.b.t. wijk- en buurtgericht werken rondom zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en de ouderenparticipatie in wijkteams ontwikkeld.

Resultaten

Om de ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten rondom zorg voor ouderen in een

kwetsbare positie te versterken is de projectgroep op zoek gegaan naar goede voorbeelden. Er zijn tientallen gesprekken gevoerd met ouderen en professionals die betrokken waren bij wijkgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Vanuit al deze gesprekken kwamen heel veel tips (om ouderenparticipatie te bevorderen) naar voren. Vanuit deze kennis is de handreiking geschreven, met als doel de participatie van ouderen in die projecten te bevorderen. De handreiking bestaat onder andere uit ervaringen, een aantal tips en een uitvoerige checklist. 

De handreiking is in een oplage van 800 exemplaren gedrukt. Alle vrijwillige ouderenadviseurs in Limburg (140) hebben een exemplaar ontvangen en alle lokale afdelingen van de ouderenbonden (138). Daarnaast hebben we in een vervolgproject (https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/innovatie-in-de-zorg/programmas/project-detail/nationaal-programma-ouderenzorg-vervolg/implementatie-van-ouderenparticipatie-een-handreiking-komt-tot-leven/) verbindingsbijeenkomsten georganiseerd waar aan alle aanwezigen een exemplaar is uitgereikt.

De handreiking is online beschikbaar: http://www.beteroud.nl/ouderen/handreiking-ouderenparticipatie-buurt-wijk-projecten.html

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website