Projectomschrijving

Deze aanvraag namens SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland) was inhoudelijke leidraad voor hoe het Zorg Innovatie Forum na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door is gegaan onder de titel Anders Oud 2030 met het betrekken van ouderen bij zorg die voor en over hen gaat. Het borduurt voort op ervaringen en inzichten van de voorgaande 8 jaar NPO en de uitgave ‘Anders Oud 2030- De stem van Ouderen’ die we hebben opgesteld. Het SPONN gaf mede invulling aan de agenda’s van de regiotafels en was verbindend in de regio. Thans wordt er gewerkt aan een volgende uitgave waarin de resultaten van twee jaar regiotafels en de stem van ouderen beschreven wordt, die vlot gereed zal zijn (streven januari 2019). De ouderendelegaties zullen in de toekomst de rol van het SPONN gaan vervullen.

 

Meer informatie

Anders Oud 2030

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website