Projectomschrijving

Sinds de start van GENERO Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland, 10 jaar geleden, maakt het Ouderen- en mantelzorgforum deel uit van het netwerk.

Doel

Doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. De meerwaarde van het bij alle activiteiten meespreken door ouderen wordt inmiddels breed erkend binnen het netwerk.

Resultaten

Het forum heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan meer bekendheid voor het forum en GENERO. Er is contact geweest met zorgorganisaties, cliëntenraden, gemeenten, WMO-raden, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. Voor onderwijsinstellingen heeft het forum een folder ontwikkeld over ouderenparticipatie in het onderwijs. Op bijeenkomsten van GENERO zijn forumleden altijd zichtbaar aanwezig en doen actief mee. Twee leden van het forum nemen inmiddels deel aan de Nationale Raad van Ouderen.

Het forum hoopt steeds vaker een vanzelfsprekende gesprekspartner te zijn voor organisaties in de zorg/welzijn die zich willen verdiepen in het perspectief van ouderen, zodat de zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen.

Meer informatie

Genero
Folder: Ouderenparticipatie verhoogt kwaliteit binnen het onderwijs
Beter oud: ‘Je bent nooit te oud om te leren’

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website