Projectomschrijving

De ouderendelegatie van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk heeft in de periode 2017-2018 de eigen rol in het netwerk versterkt en de visie van ouderenparticipatie uitgedragen. Het doel was om binnen de organisaties van Netwerk100 in gesprek te zijn over welzijn en zorg voor ouderen en te horen hoe de organisaties dit vormgeven.

De ouderendelegatie heeft begin 2017 haar ambitie geformuleerd in een korte notitie en is in gesprek gegaan met de organisaties van het netwerk en met de cliëntenraden. Ook de Wmo raden in de regio zijn benaderd.

Resultaten:

  • De ouderendelegatie heeft een training 'motiverende gespreksvoering' gevolgd, om zelf zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de diverse dialooggesprekken. In de gesprekken met de organisaties en de cliëntenraden wordt gevraagd naar de visie van de organisatie op ouderenparticipatie. Hoe luistert men naar de stem van de oudere in kwetsbare situaties en hoe ondersteunt men de professionals ondersteunt bij het luisteren naar de oudere: de oudere aan het stuur.
  • Door frequente contacten met vele cliënt vertegenwoordigende groepen, met sleutelpersonen in de organisaties en met bestuurders beïnvloedt de ouderendelegatie beleid en plannen en versterkt zij haar positie.
  • De groep van actieve ouderen is uitgebreid en is bereid om in diverse projecten en zorgvernieuwingen mee te denken en feedback te geven. Er is bekendheid gegeven aan dit ouderenpanel via de website en de bijeenkomsten van Netwerk100.

Meer informatie

Netwerk 100

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website