Projectomschrijving

Polyfarmacie (het gebruik van meer dan vijf geneesmiddelen) komt bij ouderen met een verstandelijke beperking veel voor. Dit komt door de specifieke gezondheidsproblemen bij deze groep ouderen. Polyfarmacie kan leiden tot nadelige bijwerkingen.

Doelgroep

Ouderen met verstandelijke beperkingen.

Doel

Het doel van dit project is het bepalen wat geregeld moet worden (randvoorwaarden) om zonder barrières, goede systematische medicatiebeoordelingen uit te kunnen voeren bij oudere patiënten met een verstandelijke beperking in de huisartspraktijk. De toepassing van de richtlijn 'polyfarmacie voor ouderen', voor systematische medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker, zou zeker bij deze groep heel nuttig zijn om het medicatiegebruik te optimaliseren. In de praktijk blijkt deze richtlijn weinig toegepast te worden bij ouderen met een verstandelijke beperking. Eén van de redenen hiervoor is de onbekendheid van huisartsen met deze doelgroep.  

Opbrengst

Het project kan huisartsen helpen met de implementatie van de richtlijn voor deze groep patiënten. Voor patiënten draagt het bij aan optimalisatie van het medicijngebruik.

Werkwijze

In het project worden de randvoorwaarden zoals scholing, samenwerking met artsen voor verstandelijk gehandicapten, tijdsinvestering en vergoeding voor goede systematische medicatiereviews bij ouderen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website