Projectomschrijving

Zorgprofessionals in de eerste lijn krijgen in toenemende mate te maken met een complexere zorgvraag van thuiswonende kwetsbare ouderen of ouderen met dementie. Het doel van dit project was om een interprofessionele bijscholing te ontwikkelen waarbij het samenwerken in de eerstelijnszorg centraal stond. De scholing moet ertoe leiden dat professionals in de wijk vanuit de domeinen zorg en welzijn in staat zijn om in samenwerking proactieve, integrale ouderenzorg te leveren.

Hoe het werkt

De scholing beslaat 16 uur over 6 weken tijd. Face-to-face bijeenkomsten worden afgewisseld met online- en on-the-job leeractiviteiten. De basis van de training zijn rol-identiteit, communicatie en visieontwikkeling. Vernieuwende didactische werkvormen staan centraal zoals ‘blended learning’ en het integreren van formele en informele leermomenten. De nascholing wordt ingebed bij de Hogeschool Utrecht en stichting Volte. De scholing is ontwikkeld met professionals en wordt na wetenschappelijke evaluatie bijgesteld en opnieuw aangeboden in diverse wijken van Utrecht.

Wat levert het op

De training leidt tot meer samenwerking in de eerstelijnszorg voor thuiswonende ouderen. De uitkomsten worden momenteel wetenschappelijk geëvalueerd. Ervaringen vanuit de pilotscholing (3 wijkteams met 8-10 professionals) laten duidelijk verschil zien in samenwerkingsafspraken en de bijbehorende cultuur tussen de wijken. Alle deelnemers vonden het belangrijk om de samenwerking te bespreken en waardeerden dat de training dit bood. Een aantal professionals had verwacht meer kennis te ontvangen in deze scholing over samenwerking. Herkenbare casuïstiek vanuit de professionals vulde de inhoud van de face-to-face bijeenkomsten. Ook de shadow-opdracht werd waardevol geacht.

Voor wie

Wijkteams, multidisciplinaire teams, praktijkdocenten

Apotheker: 'Ik merk dat doordat ik ben gaan meelopen, ik de wijkverpleegkundigen meer betrek bij de wijzigingen én hen ga gebruiken voor het vervolg.'

Meer informatie

Lees meer op het kennisplatform voor opleiders in de zorg Onderwijs en Gezondheidszorg

Contact

De heer R.N.J (Jeroen) Dikken, Haagse Hogeschool
jdikken@hhs.nl

Ook interessant voor u

Meer onderwijsproducten Ouderen

Themapagina Ouderen

Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website