Projectomschrijving

Het ouderennetwerk Amsterdam merkt nog steeds dat er bij veel gezondheidsprojecten over ouderen wordt gesproken en niet met ouderen zelf.

Doel

 

Het netwerk wil zich het komend jaar inzetten op twee hoofddoelen. Ten eerste streeft het netwerk naar het verder vormgeven, uitvoeren en opstarten van projecten samen met verschillende partners. Centraal staan hierbij de uitkomsten van het Nationaal Programma Ouderenzorg en de samenwerking met Beter Oud en het landelijk Ouderenplatform. Daarnaast streeft het netwerk naar een onafhankelijke positie. Het ouderennetwerk wil in 2017 en 2018 de samenwerking met het Ben Sajet Centrum voortzetten en verder uitbouwen. Ook zal dit jaar de samenwerking en mogelijke definitieve borging onderzocht worden met het platform ouderen Amsterdam en met Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website