Projectomschrijving

Om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen is samenwerking tussen zorg en welzijn noodzakelijk. Zodat er persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de ouderen zelf. In dit project is om dit te realiseren in de gemeente Leiden met betrokken partijen multidisciplinaire scholing ontwikkeld.

Hoe het werkt

Een stuurgroep van vertegenwoordigers van betrokken organisaties (ouderen, zorg en welzijn) heeft   thema’s gekozen voor 4 multidisciplinaire scholingen, waarvan 1 in de eigen wijk. Binnen MOVIT MD (MD = multidisciplinair) zijn professionals van zorg en welzijn in Leiden samen geschoold. Na een plenaire inleiding gingen professionals uit de verschillende wijken met elkaar aan de slag, conform de MOVIT-filosofie. Zij kozen zelf een thema en stelden een verbeterplan op. Vanuit het MOVIT MD-team wordt structuur en ondersteuning geboden. Goede praktijkvoorbeelden zijn gedeeld.

Wat levert het op

De goedbezochte scholing leverde betere samenwerking op tussen professionals in de wijken en concrete handvatten voor de praktijk: tips voor succesvolle co-creatie in een wijk. Op regionaal niveau zijn de banden tussen zorg en welzijn aangehaald door deelname van de verschillende organisaties aan de stuurgroep. Op wijkniveau vinden professionals van zorg en welzijn elkaar gemakkelijker. De factoren die vaninvloed zijn op de uitkomsten zijn vertaald naar een handvat voor de praktijk op de aspecten onderwerp, groepssamenstelling, werkwijze en plan van aanpak.

Voor wie

Professionals van zorg- en welzijn, organisaties van zorg- en welzijn, gemeenten

Deelnemer aan de scholing: 'Zo’n MOVIT-bijeenkomst haalt toch een soort drempel weg. Tijdens zulke bijeenkomsten krijg je toch meer het idee dat je elkaar rechtstreeks kunt benaderen. Nu denken we meer van: we nemen even telefonisch contact op, in plaats van een email. Dat is sneller en je hebt direct contact.'

Meer informatie

Meer lezen op de website van MOVIT MD

Contact

Mevrouw Dr. A.W. (Annet) Wind, LUMC
a.w.wind@lumc.nl

Ook interessant voor u

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website