Projectomschrijving

Demografische veranderingen (vergrijzing en krimp), leiden tot maatschappelijke uitdagingen. In reactie op vergrijzing en stijgende zorgkosten voert de overheid beleid om ouderen langer thuis te laten wonen.

 

Doelgroep

Kwetsbare ouderen en mantelzorgers

Doel
We gaan factoren analyseren die van invloed zijn op het langer thuis blijven wonen en onderzoeken hoe de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen wordt beïnvloed door ontvangen mantelzorg en  de leefomgeving.

Opbrengst
Een hoge kwaliteit van leven zou een positief effect hebben op langer thuis kunnen wonen. Mantelzorg kan wellicht achteruitgang in de gezondheidstoestand opvangen en de kwaliteit van leven op peil houden. Een leeftijdsvriendelijke leefomgeving met voldoende voorzieningen en sociale interactie — welke op het platteland en in krimpgebieden meer onder druk staan — kan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen verbeteren.

Werkwijze
De focus ligt op het onderzoeken van de rol van mantelzorg en de sociale en fysieke leefomgeving (de afstand naar de supermarkt, familie in de buurt).


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website