Projectomschrijving

Voor veel partners is het verlenen van mantelzorg vanzelfsprekend. Partners verlenen, in vergelijking met andere type mantelzorgers, de meeste uren en type zorg, waardoor zij een verhoogd risico op overbelasting hebben. Mannen lijken vaak zorg als minder zwaar te ervaren en zorg vaker met hulp van anderen te kunnen delen dan vrouwen. Omdat partner-mantelzorgers vaak worden vergeleken met andere typen mantelzorgers, is er nog maar weinig bekend over de sekseverschillen binnen de groep partner-mantelzorgers.
Doelgroep
Partner-mantelzorgers
Doel
Meer inzicht bieden in de omvang van de sekseverschillen in zorggerelateerde ervaren kwaliteit van leven (ZKL) bij partner-mantelzorgers. Ook nagaan in hoeverre deze sekseverschillen in ZKL van partner-mantelzorgers te verklaren zijn door sekseverschillen in zorgbehoefte van de zorgontvanger, uren en taken in zorgverlening, ervaren zorgbelasting, en hulp van derden in de zorgverlening.
Werkwijze
Het te verkrijgen inzicht in sekseverschillen is gebaseerd op een gangbaar verklaringsmodel voor de uitkomsten van zorgverlening, het stress-coping model van Pearlin et al (1990)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website