Projectomschrijving

Dankzij deze subsidie van ZonMW heeft het Ben Sajetcentrum samen met haar partners een format kunnen ontwikkelen en testen voor wat we nu ‘Ben Sajetwerkplaatsen’ noemen. De werkplaatsen zijn bedoeld voor kennisoverdracht, maar dan wel op een manier die werkt voor de langdurige zorg.

Probleem

Het was onze waarneming dat kennisoverdracht vaak éénrichtingsverkeer betekent: onderzoeker vertelt een verhaal en zegt tegen het eind ‘zijn er nog vragen?’.

Doel

Wij willen dat ervaringsdeskundigen, practitioners, opleiders, studenten en onderzoekers veel meer samen bedenken wat ze eigenlijk kunnen met nieuwe kennis.

Werkwijze

In de looptijd van dit project werden er diverse thema-gerichte bijeenkomsten georganiseerd. Het gewenste resultaat was interactieve kennisdeling . We verspreidden niet alleen de kennis vanuit het NPO, maar haalden ook relevante vraagstukken op vanuit de praktijk, zorgopleidingen en het ouderenperspectief.

Resultaten

Het format dat we ontwikkeld hebben met HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis, e.a. gaat ervan uit dat de inleider niet meer dan 20% van de tijd gebruikt om een ontwikkelvraag – een prangend zorginhoudelijk vraagstuk te stellen: een probleem waar zij/hij nog geen antwoord op weet. De deelnemende studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen gaan vervolgens aan de slag om vanuit hun verzamelde kennis, ervaring en verbeeldingskracht een antwoord te ontwikkelen (of stappen daarnaartoe).

Na het aflopen van de subsidie organiseren we werkplaatsen in principe elke twee weken met steeds nieuwe vraagstelling en steeds tussen de 20 en 30 deelnemers. Onze website geeft een overzicht en agenda. Bijkomend voordeel van de werkwijze is dat de praktijk zelf mede haar nieuwe antwoorden uitdenkt en als vanzelf eigenaar wordt van die nieuwe richting. Dit vergroot de kans dat ze het ook in praktijk willen en gaan brengen. Iedere Ben Sajet werkplaats levert dus een concrete verbetering op voor de dagelijkse zorgpraktijk in Amsterdam.

Meer informatie

Werkplaatsen Ben Sajet centrum

Voorbeelden werkplaatsen

Werkplaats behoud/versterking burgerrollen mensen met een zorgvraag
Werkplaats acute zorgvragen van ouderen hoe gaan we hiermee om?
Werkplaats meer op eigen benen in een etnisch diverse stad

Ook interessant voor u

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website